Letskring voor Amsterdam e.o.
INLOGGEN
ruilnaam

wachtwoord


onzichtbaar  
* wachtwoord opvragen! *

wie is nu online?
leden zoeken
snel naar ruilnaam:
Voornemens | Uitgangspunten | Eigenschappen  


VOORNEMENS van de leden


1. Ruil met elkaar in elkaar in redelijkheid, met de intentie om elkaar niet tekort te doen.


2. Dit systeem werkt alleen als iedereen (in de loop der tijd) zowel koopt als verkoopt.
Pebbles is een onderlinge puntenbalans. De onderlinge balans is altijd nul, ongeacht het aantal deelnemers. Er kunnen dus alleen mensen positief staan als andere mensen negatief staan. Als je alleen maar diensten verkoopt eindig je met een grote positieve stand waar je buiten pebbles niets mee kunt.


3. Doel van het lidmaatschap is om met elkaar diensten en goederen uit te ruilen, en met elkaar sociale contacten (en mogelijk activiteiten) te ontplooien. Pebbles brengt haar leden allereerst een netwerk van gelijkgestemden, binnen de context van een lokale economie.

 

UITGANGSPUNTEN van Ruilclub Pebbles


Ruilclub Pebbles is een LETS (een Local Exchange Trading System).
Pebbles is in essentie niet meer dan een eenvoudige onderlinge puntenbalans. M.a.w. Pebbles is een ruilkring, een lokaal ruilhandelsysteem. Het is een zelfregulerend sociaal netwerk dat haar leden in staat stelt om diensten, goederen en kennis met elkaar te ruilen m.b.v. een puntensysteem. De punten heten pebbles en die vertegenwoordigen een waarde. De administratie houdt een ruilstandensysteem bij voor haar leden.

Alleen jij zelf kan je pebblesstand (laten) verlagen. M.a.w. de administratie boekt alleen pebblesmutaties die zijn opgegeven door de ontvangers van de diensten of goederen.

 

EIGENSCHAPPEN van Ruilclub Pebbles


Er is géén maximum pebble-stand. Dit kan in een volgende versie veranderen.
De minimum pebble-stand is -300 pebbles.


1. Kosten t.b.v. onderhoud
Lidmaatschap kost eenmalig tussen de 1 en 5 euro, afhankelijk van draagkracht. Hiervan wordt de hostingprovider betaald. Mocht er tekort ontstaan in de toekomst, dan wordt er een crowdfunding gedaan.


2. Commissie op transacties
Per transactie is er een commissie van 0.4 pebbels. Dit gaat naar de speciale gebruiker met ruilnaam ONDERHOUD, die pebbels betaalt aan leden die werk verrichten voor de organisatie, zoals de programmeur van de website.


3. Transparantie: belangrijke informatie is voor alle leden beschikbaar.
Elk lid heeft inzicht in de ‘pebblesstand’ en de geanonimiseerde ‘ruilstand’ (de totale ruilactiviteit) van elke pebbelaar. Van alle ‘systeemruilnamen’ (zoals ONDERHOUD) is alles inzichtelijk (i.h.b. het ruiloverzicht).


4. De waarde van een pebble.

De waarde van de pebble is gelijk aan een euro.


5. Rentevrij
Er wordt door niemand rente of commissie geheven. Jouw pebblesstand is een stand. Het laat jou en de andere leden zien hoe je staat met geven en ontvangen van diensten en goederen t.o.v. jouw medeleden.

 

VERDERE OVERWEGINGEN


1. Pebbles is gebaseerd op de vrije omgang van individuen die lid zijn.


2. Pebbles faciliteert het doorgeven van diensten, en houdt hiervoor de onderlinge stand bij. Pebbels houdt ook alle mutaties bij. Leden delegeren de verantwoordelijkheid hiervoor aan de organisatie.


3. De waarde, de staat, de kwaliteit enz. van de geruilde diensten of goederen wordt bepaald in onderling overleg tussen betrokken leden.


4. Leden gaan akkoord met het bijhouden van alle door hen verstrekte informatie en het bewaren daarvan op een computer. Al wordt alle persoonlijke informatie als vertrouwelijk beschouwd, Pebbles en haar medewerkers kunnen die vertrouwelijkheid niet absoluut garanderen. Deel daarom geen privé-informatie via deze site.