Letskring voor Amsterdam e.o.
INLOGGEN
ruilnaam

wachtwoord


onzichtbaar  
* wachtwoord opvragen! *

wie is nu online?
leden zoeken
snel naar ruilnaam:
Voornemens | Uitgangspunten | Eigenschappen

VOORNEMENS van de leden


1. Ruil met elkaar in elkaar in redelijkheid, met de intentie om elkaar niet tekort te doen.

2. Dit systeem werkt alleen als iedereen (in de loop der tijd) zowel koopt als verkoopt.

Pebbles is in essentie niet meer dan een eenvoudige onderlinge puntenbalans. De onderlinge balans is altijd nul, ongeacht het aantal deelnemers. Er kunnen dus alleen mensen positief staan als andere mensen negatief staan. Als je alleen maar diensten verkoopt eindig je met een grote positieve stand waar je buiten pebbles niets mee kunt. 

3. Doel van het lidmaatschap is om met elkaar vriendendiensten en goederen uit te ruilen, en met elkaar sociale contacten (en mogelijk zelfs activiteiten) te ontplooien. Pebbles brengt haar leden allereerst een netwerk van gelijkgestemden, binnen de context van een lokale parallelle economie.


UITGANGSPUNTEN van Ruilclub Pebbles

Ruilclub Pebbles is een LETS (een Local Exchange Trading System).

Pebbles is in essentie niet meer dan een eenvoudige onderlinge puntenbalans. De onderlinge balans is altijd nul, ongeacht het aantal deelnemers. Er kunnen dus alleen mensen positief staan als andere mensen negatief staan. 

M.a.w. Pebbles is een ruilkring, een lokaal ruilhandelsysteem. Het is een zelfregulerend sociaal netwerk die haar leden in staat stelt om vriendendiensten en goederen met elkaar te ruilen m.b.v. een puntensysteem. De punten heten pebbles en die vertegenwoordigen een waarde. De administratie houdt een ruilstandensysteem bij voor haar leden.

2. Instemming is altijd vereist

Er is nooit verplichting om te ruilen (i.h.b.: om een dienst te geven). Je pebblesstand begint op nul. Alleen jij kan jouw pebblesstand (laten) verlagen. M.a.w. de administratie boekt alleen pebblesmutaties die zijn opgegeven door de ontvangers van de diensten of goederen.

Eigenschappen van Ruilclub Pebbles

Er is géén maximum pebble stand. Dit kan in een volgende versie veranderen.

De minimum pebble stand is -300 pb. Dit is per lid instelbaar maar het is nog niet duidelijk of we dit per lid gaan laten varieren.

 

1. Kosten t.b.v. onderhoud

Lidmaatschap kost eenmalig tussen de 1-5 euro, afhankelijk van draagkracht. Hiervan wordt de hostingprovider betaald. Mocht er tekort ontstaan in de toekomst wordt er een crowdfuncding gedaan. 

2. Commissie op transacties

Per transactie is er een commissie van 0.4P. Dit gaat naar de speciale gebruiker met ruilnaam ONDERHOUD, welke pebbels betaalt aan leden die werk verrichten voor de organisatie, zoals de programmeur van de website. 


3. Transparantie: belangrijke informatie is voor alle leden beschikbaar.

Elk lid heeft inzicht in de ‘pebblesstand’ en de geanonymiseerde ‘ruilstand’ (de totale ruilactiviteit) van elke pebbelaar. Van alle ‘systeemruilnamen’ (zoals ONDERHOUD) is alles inzichtelijk (i.h.b. het ruiloverzicht).

4. Een praktische maat van waarde

De hoeveelheid waarde van de pebble wordt gelijk verondersteld aan dat van de euro.

5. Rentevrij

Er wordt door niemand rente of commissie geheven. Jouw pebblesstand is een stand. Het laat jou en de andere leden zien hoe je staat met geven en ontvangen van vriendendiensten (en goederen) t.o.v. jouw medeleden.

Verdere overwegingen

1. Pebbles is gebaseerd op de vrije omgang van individuen die lid zijn.

2. Pebbles faciliteert het doorgeven van diensten, en en houdt hiervoor de onderlinge stand bij.  Pebbels houdt ook alle mutaties bij. Leden delegeren de verantwoordelijkheid hiervoor aan de organisatie.

3. De waarde, de staat, de kwaliteit enz. van de geruilde vriendendiensten of goederen gaat in onderling overleg tussen betrokken leden.

4. Leden gaan akkoord met het bijhouden van alle door hen verstrekte informatie en het bewaren daarvan op een computer. Al wordt alle persoonlijke informatie als vertrouwelijk beschouwd, kunnen Pebbles en haar medewerkers die vertrouwelijkheid niet absoluut garanderen. Deel daarom echte prive-informatie niet via deze site.